شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ *روزي دختر شيخ يک تبلت گوگل نکسوس بخريد و بر شيخ عرضه نمود! شيخ بگفت: اين تبلت که خريدي اولين کار چه کردي؟ عرض نمود: يا شيخ بر صفحه اش برچسب زدم و دور آن کاوري بس محکم قرار دادم. شيخ فرمود: ايا کسي تورا به اين کار مجبور کرد؟ - خير فرمود: ايا تو به شرکت گوگل توهين کردي که چنين کاور بر آن نهادي؟ - خير. اتفاقاً خود گوگل که آن را ساخته توصيه نمايد که بر آن کاور نهيم.* ‎
* -ايا چون اين تبلت چيپ و درپيت است کاورش کردي؟ -خير. بلکه چون ارزشمند است و کلي تکنولوژي صرف آن شده چنين کردم. -ايا کاور از جمال تبلت نکاهد و به وزنش نيفزايد؟ -باکي نيست. به دوامش نيز بيفزايد... شيخ صيحه اي بزد و فرمود: پس بدان که آنکه مرا و تو را ساخته ما را به عفاف و حجاب ، توصيه نموده است که عفاف نه دست وپاگيراست ونه موجب عذاب بلکه ضمانت ماندگاريست...*
نخير جک نبود B-)
نظر بنده به نظر شما نزديک تر است :D
ساعت دماسنج

خدمات عمومی

مشخصات

 • مشخصات فردی
 • مشخصات ظاهری
 • تصویر شخصی
 • از نگاه دیگران

تنظیمات

 • تنظیمات پارسی یار
 • تنظیمات کاربری
 • تغییر رمز ورود
 • حذف پارسی یار

شبکه دوستان

کاربران مسدود شده

خدمات طلایی

مشاهده کاربران حاضر

اجاره فضای بارگذاری

حذف تبلیغات

حساب اعتباری

 • پرداخت اینترنتی
 • پرداخت بانکی
 • انتقال اعتبار
 • صورت حساب

ایجاد پشتیبان

 • از پیام های ارسالی
 • از نظرات ارسالی
 • از پیام های خصوصی
 • از پیام های نگهداشته
 • از پیام های بازنشر شده

خدمات پیامک

 • تنظیمات تلفن همراه
 • دفتر تلفن همراه
 • ایجاد/ویرایش گروه
 • ارسال پیامک

  • برای شبکه دوستان
  • برای کاربران حاضر
  • برای متولدین امروز
  • برای متولدین فردا
  • برای همه کاربران
  • برای دفتر تلفن شما
  • برای همه دفتر تلفنها

ارسال پیام ویژه

 • برای دوستان
 • برای کاربران حاضر
 • برای متولدین امروز
 • برای متولدین فردا
vertical_align_top