شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ *يه بنده خدايي گفت: اون 29 نفري كه نتيجه بازي هلند,اسپانيا رو 5-1 پيش بيني كردن,بچه هاي همون 2 درصدي هستن كه سال 58 به جمهوري اسلامي راي ندادن*
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top