شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ *بفرماييد ، اينم سند انکار ناپذير ارتباط نزديک داعش با گروه هاي فشار ايران :*
*نفيسه
اين چيه؟
*دقت کنيد* B-)
*نفيسه
:D
عباس با چي مخالفي ؟ ميخواي سند انکار نا پذير رو انکار کني ؟
سانديس سنده ؟:-/
آره سانديسه :D سند محکمتر از اين ؟؟؟ ... سنده؟!
:D ول کن محمد سعيد سرت خورد به يه جا داره حرف بيخود ميزني !
والا سانديس تو اين مسائل معتبر ترين سند ممکنه
x-( والا براي تو شکلاته ؟
برو سانديستو بخور بچه :D
خيلي خوشم مياد از اين عکس :D
: )
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top